Description

alla slags utbildningsverktyg eller utbildningsprocesser som syftar till att göra beslutsfattare och andra aktörer i EU och medlemsstaterna mer medvetna om frågor som rör jämställdhet, bygga upp deras genuskompetens och göra det möjligt för dem att jämställdhetsmål i sitt arbete på alla nivåer

Additional notes and information

Jämställdhetsutbildning har ansetts omfatta en lång rad olika utbildningsverktyg och utbildningsprocesser: personliga utbildningstillfällen och studiekurser, personalintroduktion, moduler på internet, vägledningsmaterial och relaterade resurser, rådgivande insatser och nätverk på utbyte av sakkunskap.