Description

akýkoľvek vzdelávací nástroj alebo proces, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie tvorcov politík a ostatných aktérov v EÚ a členských štátoch o otázkach rodovej rovnosti, budovať ich rodovú kompetenciu a umožniť im, aby vo svojej práci podporovali na všetkých úrovniach ciele rodovej rovnosti

Additional notes and information

Rodový tréning zahŕňa široké spektrum vzdelávacích nástrojov a procesov: prezenčne školenia a študijné kurzy; vstupné školenia zamestnancov; online moduly; manuály a súvisiace informačné zdroje; poradenské služby; a siete na zdieľanie odborných znalostí.