Description

Обука о родној равноправности широк је концепт који обухвата било које образовно средство или процес чији је циљ да креаторе политика и друге актере у ЕУ и државама чланицама учине свеснијим по питањима родне равноправности, изграде своје родне компетенције и омогући им да промовишу циљеве родне равноправности у свом раду на свим нивоима. Видети такође: развој компетенција за родну равноправност

Additional notes and information

Обука о равноправности полова обухваћена је широким спектром различитих образовних алата и процеса: курсеви и обука уживо; увођење особља; онлајн модули; материјали, смернице и слични ресурси; консултантски договори; и мреже за размену професионалног искуства.