Description

neplacené hospodářské činnosti vykonávané k přímému prospěchu vlastní domácnosti, případně na základě vzájemné výměny pro domácnosti příbuzných či přátel, přičemž se jedná o běžné domácí práce a celou řadu samostatně zajišťovaných činností anebo o profesionální činnosti (ať už jsou vykonávány jako hlavní, nebo jako vedlejší pracovní činnost), vykonávané za úplatu, a nikoli příležitostně, na hraně nebo za hranou zákonných, regulatorních či smluvních závazků, avšak nikoli jako trestná hospodářská činnost