Description

neplatené ekonomické aktivity vykonávané na priamo v prospech domácnosti alebo domácnosti príbuzných alebo priateľov na základe reciprocity vrátane každodennej domácej práce a širokej škály vlastných aktivít a/alebo odbornej činnosti, či už v podobe jediného alebo druhého povolania, vykonávaného za účelom získania zárobku, a nie príležitostne, na hranici alebo mimo zákonných, regulačných alebo zmluvných záväzkov, s výnimkou neformálnych aktivít, ktoré sú tiež súčasťou hospodárskej trestnej činnosti