Description

ulønnede økonomiske aktiviteter, som på gensidig basis udføres til direkte gavn for husholdningen eller for slægtninges eller venners husholdning, herunder dagligt arbejde i hjemmet og en bred vifte af selvforsyningsaktiviteter og/eller erhvervsmæssig virksomhed, enten som eneste beskæftigelse eller som bibeskæftigelse, der udføres mod vederlag og ikke er lejlighedsvis, under manglende — eller kun delvis — opfyldelse af lovfæstede, forskriftsmæssige eller kontraktlige forpligtelser. De omfatter ikke de uformelle aktiviteter, der henregnes under den kriminelle økonomi