Description

neapmaksātas saimnieciskas darbības, kas sniedz tiešu abpusēju ieguvumu radu vai draugu mājsaimniecībai vai mājsaimniecībām un ietver ikdienas darbu mājsaimniecībā un dažādas pašapgādes darbības un/vai profesionālu darbību, kas var būt vienīgā vai sekundārā nodarbošanās, kura ir apmaksāta un regulāra un kuru veic likumīgo, regulatīvo vai līgumisko saistību ietvaros vai ārpus tiem, taču kura neietver neoficiālas darbības, kas veido arī daļu no kriminālās ekonomikas