Description

różnice we wzorcach reprezentacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w życiu publicznym i społecznym, w nieodpłatnej pracy w domu i sprawowaniu opieki oraz w wyborach edukacyjnych młodych kobiet i mężczyzn