Description

член на семејството што работи во семеен бизнис, како фарма, продавница, мал бизнис или стручна пракса, најчесто жена, ќерка или син