Description

Аспект било којег питања које се односи на једнакост, као што су пол, род, узраст, раса, етничка припадност, инвалидност, сексуална оријентација или родни идентитет. Видети такође: родна димензија

Additional notes and information

Интегрисање и процена ових димензија је од посебног значаја у анализи и процени политика, програма и мера за постизање једнакости.