Description

aspect van iedere kwestie met betrekking tot gelijkheid, zoals sekse, geslacht, leeftijd, ras, etnische afkomst, handicap, seksuele gerichtheid of genderidentiteit

Additional notes and information

De integratie en beoordeling van gelijkheidsdimensies is van bijzonder belang bij het analyseren en beoordelen van beleid, programma's en maatregelen voor het bereiken van gelijkheid.