Description

Mikä tahansa tasa-arvoon liittyvä näkökulma, kuten sukupuoli, ikä, rotu, etninen tausta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti

Additional notes and information

Tasa-arvoulottuvuuden mukaan ottaminen ja arviointi on erityisen tärkeää, kun analysoidaan ja arvioidaan tasa-arvon saavuttamiseen tähtääviä toimintalinjoja, ohjelmia ja toimenpiteitä.