Description

Привремене специјалне мере израз је који се користи у Конвенцији о елиминацији свих облика дискриминације жена да би се описале мере усмерене на убрзавање побољшања положаја жена у циљу постизања суштинске равноправности са мушкарцима и остваривања структурних, социјалних и културних промена неопходних да би се исправили прошли и садашњи облици и ефекти дискриминације жена, као и да би им се обезбедила накнада за претрпљене неједнакости и штету. Видети такође: позитивне мере

Additional notes and information

Овај појам изричито наводи „привременуˮ природу таквих посебних мера, док је значење израза „посебнаˮ у томе што су мере осмишљене да служе одређеном циљу, а не да жене изложене дискриминацији сматрају слабим, рањивим и особама којима су потребне додатне или „посебнеˮ мере како би учествовале или се надметале у друштву. Употреба посебних мера не сугерише посебну услугу, већ право на остваривање права. Посебне мере су кључне да би се обезбедиле једнаке могућности за учешће и такмичење у различитим областима друштвеног живота, где социјални, здравствени и економски терети могу бити наметнути женама као резултат родних стереотипа или њихове улоге у материнству.