Description

măsură de accelerare a îmbunătățirii situației femeilor cu scopul de a obține egalitatea de fond/substanţială cu bărbații și de a efectua schimbările culturale necesare pentru a corecta formele și efectele discriminării femeilor, precum și a le asigura compensație pentru inegalitățile și prejudiciile suferite.

Additional notes and information

termen folosit în Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței impotriva femeilor și a violentei domestice. Termenul exprimă în mod explicit natura „provizorie” a acestor măsuri speciale, iar înțelesul de „special” este că măsurile sunt menite să servească un scop anume și nu să definească femeile discriminate ca slabe, vulnerabile și cu nevoi de măsuri extra sau „speciale” pentru a participa sau a concura în societate. Folosirea de măsuri speciale nu sugerează o favoare specială, ci mai curând un drept. Măsurile speciale sunt esențiale pentru a asigura oportunități egale în participare și concurența din diferitele domenii ale vieții sociale, în care femeile duc eventual poveri sociale, de sănătate și economice ca urmare a stereotipurilor de gen sau rolurilor de maternitate.