Description

maatregel die gericht is op versnelling van de positieverbetering van vrouwen teneinde werkelijke gelijkheid aan mannen te bereiken en de structurele, sociale en culturele veranderingen tot stand te brengen waarmee vormen van discriminatie van vrouwen en de effecten daarvan - zowel huidige als uit het verleden - worden gecorrigeerd, en om hen te compenseren voor de ongelijkheden en de geleden schade

Additional notes and information

Term gebruikt in het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Deze term vermeldt specifiek de tijdelijke aard van een dergelijke bijzondere maatregel, terwijl het woord 'bijzonder' inhoudt dat de maatregelen gericht zijn op een specifiek doel en niet om vrouwen die worden gediscrimineerd neer te zettenals zwak, kwetsbaar en 'bijzondere' maatregelen behoevend om te kunnen participeren of concurreren in de samenleving. Het gebruik van bijzondere maatregelen betreft geen bijzondere gunst, maar veeleer een recht. Bijzondere maatregelen zijn essentieel om gelijke kansen op participatie en concurrentie te waarborgen op diverse gebieden van het sociale leven, waar sociale, gezondheids- en economische lasten op vrouwen kunnen worden gelegd als gevolg van genderstereotypen of hun moederschapsrol.