Description

Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vauhdittaa naisten aseman parantamista tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi, ja vaikuttaa tarvittaviin rakenteellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin naisten kokeman syrjinnän korjaamiseksi sekä korvata kärsittyä epätasa-arvoa ja haittaa

Additional notes and information

Termiä käytetään kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa. Tässä termissä ilmaistaan yksiselitteisesti kyseisten erityistoimenpiteiden "väliaikaisuus", vaikka "erityisen" merkitys on, että toimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa tietty tavoite eikä kohdistaa naisiin syrjintää heikkoina ja haavoittuvina, jotka tarvitsevat ylimääräisiä tai "erityisiä" toimenpiteitä yhteiskuntaan osallistumista tai kilpailemista varten. Erityistoimenpiteiden käyttäminen ei tarkoita erityispalvelusta vaan pikemminkin etuutta. Erityistoimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä yhdenvertaisten osallistumis- ja kilpailumahdollisuuksien varmistamiseksi eri sosiaalisen elämän aloilla, joilla naisille voidaan asettaa erilaisia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia taakkoja sukupuolistereotypioiden tai heidän äitiroolinsa vuoksi.