Description

Привремене специјалне мјере израз је који се користи у Конвенцији о уклањању свих облика дискриминације над женама да би се описале мјере усмјерене на убрзавање побољшања положаја жена у циљу постизања суштинске равноправности са мушкарцима и остваривања структурних, социјалних и културних промјена неопходних да би се исправили прошли и садашњи облици и ефекти дискриминације жена, као и да би им се обезбиједила накнада за претрпљене неједнакости и штету. Овај појам изричито наводи „привремену” природу таквих посебних мјера, док је значење израза „посебна” у томе што су мјере осмишљене да служе одређеном циљу, а не да жене изложене дискриминацији сматрају слабим, рањивим и особама којима су потребне додатне или „посебне” мјере како би учествовале или се доказивале у друштву.

Additional notes and information

Употреба посебних мјера не сугерише посебну услугу, већ право на остваривање права. Посебне мјере су кључне да би се обезбиједиле једнаке могућности за учешће и доказивање у различитим областима друштвеног живота, гдје социјални, здравствени и економски терети могу бити наметнути женама као резултат родних стереотипа или њихове материнске улоге.