Description

a nők helyzetének gyorsabb javítására irányuló intézkedés, amelynek célja a férfiakkal való érdemi egyenlőség elérése, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés múltbéli és jelenlegi formáinak és hatásainak orvoslásához szükséges strukturális, társadalmi és kulturális változások elérése és kompenzáció biztosítása a nők számára az elszenvedett egyenlőtlenségekért és károkért

Additional notes and information

A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezményben használt kifejezés. A terminus kifejezetten utal az intézkedés „átmeneti” jellegére, az angol megfelelőjében szereplő „special” kitétel pedig arra utal, hogy az intézkedések egy konkrét célt szolgálnak, nem pedig a megkülönböztetést elszenvedő nők gyenge, kiszolgáltatott és a társadalomban való részvételhez vagy helytálláshoz külön intézkedésekre szoruló személyekként való megjelenítését.
Az átmeneti intézkedések alkalmazása nem külön kedvezményt jelent, hanem jogosultságot. Az átmeneti intézkedések nélkülözhetetlenek az esélyegyenlőség biztosításához a társadalmi élet különböző területein való részvétel és helytállás tekintetében, ahol a nőknek a nemi sztereotípiák vagy az anyai szerep következtében adott esetben társadalmi, egészségügyi és gazdasági terheket kell viselniük.