Description

dosiahnutie rovnováhy nielen medzi prácou v domácnosti a starostlivosťou o závislých príbuzných, ale aj o mimoškolské povinnosti alebo iné dôležité životné priority

Additional notes and information

Pracovné úväzky by mali byť dostatočne flexibilné, aby pracovníci oboch pohlaví mohli vykonávať celoživotné vzdelávacie činnosti a činnosti súvisiace s ich ďalším profesionálnym a osobným rozvojom, ktoré sa však nemusia týkať priamo s prácou daného pracovníka. Otázky týkajúce sa zlepšovania kariérnych príležitostí, celoživotného vzdelávania a iných činností osobného a profesijného rozvoja sa považujú za sekundárne vzhľadom na cieľ, ktorým je podpora rovnomernejšieho rozdelenia zodpovednosti žien a mužov v rodine a domácnosti, ako aj na pracovisku.