Description

bacainní saorga agus bacainní dofheicthe a théann i gcoinne rochtain na mban ar ardphoist chinnteoireachta agus bhainistíochta in eagraíocht, bíodh sé poiblí nó príobháideach agus i ngach réimse

Additional notes and information

Úsáidtear an téarma 'gloine' toisc gur cosúil go bhfuil na bacainní seo dofheicthe agus go mbíonn siad nasctha de ghnáth le cothabháil an status quo in eagraíochtaí, seachas deiseanna dul chun cinn gairme trédhearcacha agus comhionanna do mhná agus d'fhir laistigh d'eagraíochtaí.