Description

umetni zadržki in nevidne ovire, ki ženskam preprečujejo dostop do najvišjih položajev odločanja in vodenja v dani organizaciji, na javnem, zasebnem ali katerem koli področju

Additional notes and information

Izraz „stekleni“ se uporablja zato, ker te ovire niso očitno vidne in so navadno povezane z ohranjanjem obstoječega stanja v organizacijah v nasprotju s transparentnimi in enakimi možnostmi za poklicno napredovanje v organizaciji tako za moške kot za ženske.