Description

mesterséges gátak és láthatatlan akadályok, amelyek ellene hatnak annak, hogy a nők akár a köz-, akár a magánszférában, bármely területen elérhessék egy szervezet legfelső döntéshozatali és vezetői pozícióit

Additional notes and information

Az „üveg” kifejezés használatának oka, hogy ezek az akadályok kétségtelenül láthatatlanok, és általában a szervezeteken belüli status quo fenntartásához kapcsolódnak, szemben a nők és a férfiak szervezeteken belüli átlátható és egyenlő előmeneteli lehetőségeivel.