Description

artificiella hinder och osynliga barriärer som motverkar kvinnors tillgång till positioner på den högsta beslutsnivån och ledande ställningar i en organisation, antingen offentlig eller privat och i vilket område som helst

Additional notes and information

Termen ”glas” används eftersom dessa hinder är uppenbart osynliga och oftast kopplade till upprätthållandet av status quo inom organisationer, och i motsats till transparanta och jämlika möjligheter till befordran för kvinnor och män inom organisationer.