Description

vyrų uždarbio procentas, rodantis moterų ir vyrų darbuotojų vidutinio valandinio bruto uždarbio skirtumą

Additional notes and information

Bruto uždarbis yra atlyginimas ar užmokestis, mokamas darbuotojui prieš išskaičiuojant pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas. Europos Sąjungoje lyčių darbo užmokesčio atotrūkis oficialiai vadinamas „nepakoreguotu lyčių darbo užmokesčio atotrūkiu" nes jį nustatant neatsižvelgiama į visus veiksnius, kurie daro poveikį lyčių darbo užmokesčio skirtumui, kaip antai, išsilavinimą, patirtį darbo rinkoje, išdirbtas valandas, skirtingą darbo pobūdį.