Description

approċċ li jiffoka fuq il-bażi ta’ differenzi kostruwiti soċjalment u fuq r-relazzjonijiet inugwali bejn in-nisa u l-irġiel, b’emfażi għall-bżonn ta’ sfida lejn l-irwoli tas-sessi eżistenti u r-rikonoxximent tal-kontribuzzjoni tan-nisa u tal-irġiel lejn l-iżvilupp