Description

Равноправан приступ правди значи право појединаца и група на брзи, ефикасни и правични одговор како би заштитили своја права, спријечили или ријешили спорове и контролисали злоупотребу власти кроз транспарентан и ефикасан процес, у којем су механизми доступни, приступачни и одговорни, као и спроведени на принципима равноправности. Државе имају обавезе према међународном праву да обезбиједе приступ правди. Приступ жена правди је правни и уставни оквир који гарантује женска права, али без образовања, свијести о правима и моћи доношења одлука, жене често нису у могућности да траже своја права, добију правну помоћ или иду на суд.

Additional notes and information

У процедуралном смислу приступ правди подразумијева да се онима који желе да остваре своја права пружи сљедеће: одговарајуће и разумљиве информације о обиму ових права и како да им се приступи; лако доступна инфраструктура – и у формалном и у практичном смислу – за добијање ових информација и потом поступање по њима; квалитет функционисања ове инфраструктуре у пракси; и повјерење у корисност и интегритет инфраструктуре. Да би се избјегла секундарна виктимизација и стигматизација жена током правних поступака, потребан је родно осјетљив приступ.