Description

Равноправан приступ правди значи право појединаца и група на брзи, ефикасни и правични одговор како би заштитили своја права, спречили или решили спорове и контролисали злоупотребу власти кроз транспарентан и ефикасан процес, у којем су механизми доступни, приступачни и одговорни, као и спроведени на принципима равноправности. Видети такође: родно осетљива медијација; правна помоћ

Additional notes and information

Државе имају обавезе према међународном праву да обезбеде приступ правди. Приступ жена правди је правни и уставни оквир који гарантује женска права, али без образовања, свести о правима и моћи доношења одлука, жене често нису у могућности да траже своја права, добију правну помоћ или иду пред суд. У процедуралном смислу приступ правди подразумева да се онима који желе да остваре своја права пружи следеће: одговарајуће и разумљиве информације о обиму ових права и како да им се приступи; лако доступна инфраструктура - и у формалном и у практичном смислу - за добијање ових информација и потом поступање по њима; квалитет функционисања ове инфраструктуре у пракси; и поверење у корисност и интегритет инфраструктуре. Да би се избегла секундарна виктимизација и стигматизација жена током правних поступака, потребан је родно сензитиван приступ. Суштински аспект правде фокусира се на осигуравање оних правних и судских исхода који су и сами „праведни и правичниˮ.