Description

rovnaké práva, povinnosti a príležitosti pre ženy a mužov, dievčatá a chlapcov

Additional notes and information

Rovnosť neznamená, že ženy a muži budú rovnakí, ale že práva, povinnosti žien a mužov a ich príležitosti nebudú závisieť od toho, či sa narodia ako ženy alebo ako muži. Rodová rovnosť znamená, že sa berú do úvahy záujmy, potreby a priority tak žien ako aj mužov, čím sa uznáva rozmanitosť rôznych skupín žien a mužov. Rodová rovnosť nie je problémom žien, ale mali by sa o ňu zaujímať a naplno sa v nej angažovať tak muži ako aj ženy. Rovnosť medzi ženami a mužmi sa vníma ako otázka ľudských práv, ako aj predpoklad a indikátor trvalo udržateľného rozvoja a demokracie, ktoré sú zamerané na ľudí.