Description

verschillende opvattingen over wat het betekent een man te zijn, met inbegrip van gedragspatronen die verband houden met de plaats van mannen in bepaalde genderrollen en relaties

Additional notes and information

Omvat tevens het ter discussie stellen van de mannelijke waarden en normen die de maatschappij aan het gedrag van mannen stelt, het identificeren en aanpakken van problemen waar mannen en jongens op de arbeidsmarkt tegenaan lopen, en het bevorderen van de positieve rollen die mannen en jongens kunnen spelen in het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen.