Description

różne sposoby postrzegania bycia mężczyzną, w tym wzorce zachowania połączone z miejscem mężczyzn w danym zbiorze ról i relacji płciowych

Additional notes and information

Obejmuje podważanie męskich wartości i norm, jakie społeczeństwo nakłada na zachowania mężczyzn, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, z jakimi konfrontowani są mężczyźni i chłopcy w świecie pracy oraz promowanie pozytywnych ról, które mężczyźni i chłopcy mogą odegrać w osiągnięciu równości płci.