Description

socialinės ypatybės ir galimybės, siejamos su buvimu moterimi ir vyru ir santykiais tarp moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų, taip pat santykiais tarp moterų ir tarp vyrų

Additional notes and information

Šios ypatybės, galimybės ir santykiai yra socialiai sukonstruoti ir išmokti socializacijos procese. Jie priklauso nuo konkretaus laiko, aplinkos ir yra kintami. Socialinė lytis lemia, ko tam tikrame kontekste tikimasi, kas leidžiama ir vertinama moteryse ir vyruose. Daugumoje visuomenių skirstant atsakomybes ir veiklas, užtikrinant prieigą prie išteklių ir jų kontrolę, suteikiant sprendimų priėmimo galimybes pastebimi moterų ir vyrų skirtumai ir nelygybė. Socialinė lytis yra platesnių sociokultūrinių kontekstų dalis. Kiti svarbūs sociokultūrinės analizės kriterijai apima klasę, rasę, skurdo lygį, etninę grupę ir amžių. Su socialine lytimi susiję prielaidos ir lūkesčiai moteris paprastai įstumia į nepalankią padėtį vertinant jų galimybes naudotis esminėmis teisėmis, tokiomis kaip laisvė veikti ir būti pripažintomis savarankiškais, visiškai pajėgiais suaugusiaisiais, pilnai dalyvauti ekonominėje, socialinėje ir politinėje raidoje ir priimti sprendimus dėl su jomis susijusių aplinkybių ir sąlygų. Socialinė lytis taip pat yra svarbi sąvoka norint suprasti kontekstą, siejamą su lyties tapatybe.