Description

Различити појмови шта значи бити жена, укључујући обрасце понашања који су повезани са очекиваним положајем жена у датом скупу родних улога и односа. Укључује испитивање вриједности и норми које се традиционално односе на женско понашање у датом друштву, идентификовање и рјешавање проблема повезаних са подређеношћу жена и дјевојчица, као и сродних дискриминаторних родних стереотипа који одржавају родну неједнакост.