EIGE - Europees kenniscentrum voor gendergelijkheid

Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum en de belangrijkste bron van informatie over gendergelijkheid in de Europese Unie. Wij dragen ertoe bij om van de Europese Unie een Unie van gelijkheid te maken waarin vrouwen en mannen, meisjes en jongens in al hun diversiteit vrij zijn om hun eigen levensweg te kiezen, waarbij zij gelijke kansen op succes hebben en op voet van gelijkheid kunnen deelnemen en leiding kunnen geven aan onze Europese samenleving .

Met uitzonderlijke expertise, unieke onderzoeken, dataverzameling en diverse instrumenten ondersteunt EIGE beleidsmakers bij het uitwerken van inclusieve en transformatieve maatregelen die gendergelijkheid op alle mogelijke vlakken bevordert. Wij dragen onze deskundigheid op doeltreffende wijze uit en werken nauw samen met onze partners om genderkwesties onder de aandacht te brengen op EU- en nationaal niveau, alsook in de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU.

Om gendergelijkheid in de Europese Unie te bevorderen, richten wij ons op het volgende:

  • Het verrichten van onderzoek en het verzamelen en analyseren van data over gendergelijkheid vanuit een intersectioneel perspectief;
  • Het ontwikkelen van methoden om genderstatistieken en dataverzamelingen te verbeteren;
  • Het, met een positieve benadering, communiceren van vergelijkbare en betrouwbare data en informatie;
  • Het in kaart brengen van de huidige status op het gebied van gendergelijkheid, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten;
  • Het ontwikkelen van methodische instrumenten en het bieden van technische ondersteuning voor gendermainstreaming in alle EU- en nationale beleidsmaatregelen;
  • Het samenwerken met de EU-instellingen, de lidstaten, internationale organisaties, NGO’s, gendergelijkheidsorganisaties, universiteiten, deskundigen, onderzoekscentra, sociale partners en aanverwante organen, de media en andere EU-agentschappen.