Valdančioji taryba tvirtina metinę darbo programą, vidurio laikotarpio veiklos programą, taip pat ir instituto biudžetą. 

Valdančiosios tarybos darbo principai

Ją sudaro aštuoniolika (18) Valstybių narių atstovų, dirbančių rotacijos principu siekiant užtikrinti pilną atstovavimą ir darbo efektyvumą. Vienas narys atstovauja Europos Komisijai, taip pat yra atitinkamas skaičius pakaitinių narių.

Atstovų kadencijos trukmė – 3 metai. Kiekvienos kadencijos metu Tarybos paskirti nariai atstovauja aštuoniolikai (18) valstybių narių ir pirmininkauja pagal rotacijos principą, paskiriant po vieną narį iš kiekvienos suinteresuotos šalies.

Valdančioji taryba renka primininką ir vicepirmininką trejų metų laikotarpiui.

Chair: Tanja AUVINEN (FI)    
Vice-Chair: Kira APPEL (DK)    
     
Standing Committee Members    
Board Chair: Tanja AUVINEN (FI)  

Jacqueline NIAVARANI (AT)

Board Vice-Chair: Kira APPEL (DK)  

Esther VAN DIJK (NL)

European Commission representative (DG JUST):

Irena MOOZOVA/Karen VANDEKERCKHOVE

  Dan MOLDOVAN (RO)

Resources

Rules of Procedure for the Management Board of EIGE

Policy on Management of Conflict of Interests in EIGE

CVs of the Management Board (template)

Declarations of interests of the Management Board (template)