Description

Sikkerhedsplanlægning er en proces, hvor offeret kan konsultere relevante institutioner for at diskutere øget personlig sikkerhed og børnenes sikkerhed. Bemærk: Det bør indgå i en partnerskabstilgang mellem fagfolk, ofre og børn og bør omfatte en vurdering af risikoniveauet, udvikling af en kriseplan og en plan for fremtiden, både på kort og på længere sigt. Politiet har en rolle i at hjælpe med at udvikle og støtte sikkerhedsplaner som en del af deres risikostyringsprocesser. Offeret kan med bistand fra en uafhængig rådgiver med specialiseret viden om vold i hjemmet eller anden uafhængig advokatservice udføre sikkerhedsplanlægningen ved at implementere sikkerhedsforanstaltninger som led i en risikostyringsplan eller handlingsplan. En sådan kan også udføres i samråd med andre aktører, f.eks. brandvæsen, boligrådgivningstjenester, børnenes institutioner.