Description

тенденцијата на сторителот на насилство од интимен партнер да го повтори делото