Description

det at en kriminel efter udstået straf igen begår en forbrydelse