Description

Tendencija da osoba koj je već osuđena zbog nasilja prema intimnoj partnerki/partneru ponovi nasilje.