Description

Is éard atá i gceist le bainistíocht ciontóra na raon straitéisí atá dírithe ar dhéantúsóirí a choinneáil cuntasach agus iompar foréigneach a laghdú. I measc na straitéisí sin tá an dlí a fhorfheidhmiú agus dul i mbun smachtbhannaí ceartais choiriúil i gcoinne an déantóra. Is féidir le bainistíocht ciontóra gabháil/imscrúdú a áireamh, atreorú chuig cláir athraithe iompraíochta nó clair do mhí-úsáid alcóil agus/nó substaintí, chomh maith le hobair indíreach chun riosca a bhainistiú amhail promhadh níos déine, faireachas póilíní, comhroinnt faisnéise idir gníomhaireachtaí.