Description

powszechnie akceptowane wartości i zachowania wewnątrz organizacji, takie jak godziny pracy, żarty uznawane za stosowne i sposób zwracania się do kolegów z pracy

Additional notes and information

Wszystkie te elementy pogłębiają wspólny, niewypowiedziany osąd odnośnie tego, co jest istotne, akceptowalne lub ważne w organizacji. Kluczowe elementy kultury organizacyjnej są dorozumiane; są one codziennie praktykowane, wyznaczają wspólny kierunek dla członków organizacji i są rezultatem uczenia się oraz wewnętrznej koordynacji w ramach organizacji. Ponadto stanowią one specyficzny pogląd na świat. Jednostki nie uczą się świadomie kultury organizacyjnej, ale ją internalizują w procesie socjalizacji. Pokazuje to, że przekształcenia instytucjonalne mogą się wydarzyć jedynie, kiedy uwzględniona zostanie kultura organizacyjna.