Description

visuotinai priimtos vertybės ir elgesys organizacijoje, pavyzdžiui, kiek valandų dirbama, kokie juokai laikomi tinkamais ir kokiu būdu bendraujama su kolegomis

Additional notes and information

Visa tai sudaro kolektyvinę, neišsakytą nuomonę, kas yra tinkama, priimtina ir (arba) svarbu organizacijai. Pagrindiniai organizacinės kultūros elementai yra numanomi. Naudojami kasdienėje nusistovėjusioje tvarkoje, jie organizacijos nariams nurodo bendrą kryptį ir yra mokymosi ir koordinavimo organizacijos viduje rezultatas. Be to, jie sudaro tam tikrą pasaulėžiūrą. Organizacinės kultūros asmenys nesimoko sąmoningai, bet įsisavina socializacijos procese. Tai rodo, kad pokyčiai institucijose gali įvykti tik tada, kai atsižvelgiama į organizacinę kultūrą.