Description

algemeen geaccepteerde waarden en gedragingen in een organisatie, zoals de uren die worden gewerkt, de grappen die passend worden geacht en de manier waarop collega's worden aangesproken

Additional notes and information

Deze leveren allemaal een bijdrage aan een collectief, onuitgesproken oordeel over wat relevant, acceptabel en/of belangrijk is binnen een organisatie. De kernelementen van een organisatiecultuur zijn impliciet; ze maken deel uit van dagelijkse routines, geven een gemeenschappelijke richting aan de leden van een organisatie, en zijn het resultaat van leerprocessen en interne coördinatie binnen een organisatie. Daarnaast geven ze een bepaalde kijk op de wereld weer. Individuen leren niet bewust een organisatiecultuur, maar ze maken zich die eigen in een socialisatieproces. Dit laat zien dat institutionele hervorming alleen kan plaatsvinden wanneer rekening wordt gehouden met de organisatiecultuur.