Description

vispārēji pieņemtas vērtības un uzvedība organizācijā, piemēram, darba stundas, joki, kas uzskatāmi par atbilstošiem, un veids, kādā vērsties pie kolēģiem

Additional notes and information

Tas viss ietver kolektīvu, neizteiktu spriedumu par to, kas organizācijā ir atbilstošs, pieņemams un/vai būtisks. Organizācijas kultūras pamatelementi ir netieši; tie tiek praktizēti ikdienas rutīnā, tie sniedz vispārēju virzienu organizācijas locekļiem un ir radušies no mācīšanās un iekšējās koordinācijas organizācijā. Turklāt tie veido īpašu skatījumu uz pasauli. Indivīdi neapgūst organizācijas kultūru apzināti, bet gan iekļauj to socializācijas procesā. Tas parāda, ka iestāžu pārveide var notikt tikai tad, ja tiek ņemta vērā organizācijas kultūra.