Description

prihvaćene vrijednosti i ponašanja unutar neke organizacije, kao što je radno vrijeme, šale koje se smatraju primjerenima i način ponašanja prema kolegama

Additional notes and information

Sve takve vrijednosti pridodaje se kolektivnoj, neizrečenoj prosudbi o tome što je značajno, prihvatljivo ili važno u nekoj organizaciji. Osnovni elementi organizacijske kulture su implicitni: provode se svakodnevno, usmjeravaju zaposlenike organizacije i rezultat su učenja i unutrašnje koordinacije te organizacije. Osim toga predstavljaju specifičan pogled na svijet. Organizacijska kultura ne uči se svjesno, već je svatko internalizira u procesu socijalizacije. To pokazuje da do preobrazbe organizacije može doći samo ako se vodi računa o organizacijskoj kulturi.