Description

overkoepelende term die wordt gebruikt om individuen uit de lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender enqueer gemeenschap aan te duiden

Additional notes and information

Het is goed je te realiseren dat er variaties op deze term bestaan, zoals LGB, LGBT, GLBT, LGBTQ+ en LGBTI. Laatstgenoemde omvat expliciet interseksuelen.. Er zijn ook varianten die aseksuelen omvatten (bijvoorbeeld LGBTQA). In zijn algemeenheid groeperen deze acroniemen individuen die een niet-normatieve genderidentiteit of seksualiteit hebben.