Description

terminu globali użat biex jindika individwi mill-Kommunità Lesbjana, Gay, Bisesswali, Transesswali u Queer/Questioning

Additional notes and information

Tajjeb li jiġi nnotat li jeżistu varjazzjonijiet ta' dan it-terminu, bħal LGB, LGBT, GLBT, LGBTQ+ u LGBTI. L-aħħar waħda tinkludi b'mod espliċitu persuni Intersesswali (I). Hemm wkoll verżjonijiet li jinkludu persuni Asesswali (pereżempju, LGBTQA). B'mod ġenerali, dawn l-akronimi jiġbru flimkien individwi li għandhom identità tal-ġeneru jew sesswalità mhux normattiva.