Description

Pornografija bez pristanka (čiji je najčešći oblik poznat kao „osvetnička pornografija“) uključuje distribuciju seksualnih fotografija ili video zapisa bez pristanka pojedinke/ca na slikama. Počinilac je često bivši partner koji dobija slike ili video zapise tokom prethodne veze i ima za cilj da javno osramoti i ponizi žrtvu, kao odmazdu zbog prekida veze. Međutim, počinioci nisu nužno partneri ili bivši partneri i motiv nije uvek osveta.Slike se takođe mogu dobiti hakovanjem žrtvinog računara, naloga na društvenim mrežama ili telefona i mogu imati za cilj nanošenje stvarne štete u 'stvarnom svetu' (na primer, namera da uzrokuje otpuštanje osobe sa posla, ili u nekim slučajevima izazivanje samoubistva)