Description

Постизање равнотеже између посла и породичног живота заузима централно мјесто у оквиру принципа и циљева промовисања равноправних могућности. Појам равнотеже између посла и породице односи се на двоструку одговорност за одржавање дома и породице и обављање плаћеног посла, што је углавном препуштено женама због материнства и родне подјеле рада. Ова ситуација је важна одредница родних неједнакости међу половима и неједнакости међу женама. Сукоб између ових породичних обавеза и захтјева посла значајно доприноси неповољнијем положају жена на тржишту рада и спором напредовању ка једнаким могућностима и једнаком третману жена и мушкараца при запошљавању.