Description

podwójna odpowiedzialność za zajmowanie się domem i rodziną oraz wykonywanie płatnej pracy

Additional notes and information

Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym jest kluczowe dla zasady i celów promowania równości szans. Macierzyństwo oraz podział pracy ze względu na płeć sprawiają, że obowiązek ten spada przede wszystkim na kobiety. Sytuacja ta jest istotnym wyznacznikiem nierówności ze względu na płeć między płciami oraz nierówności wśród kobiet. Konflikt między tymi obowiązkami rodzinnymi oraz wymaganiami stawianymi przez pracę znacząco przyczynia się do niekorzystnej sytuacji kobiet na rynku pracy oraz wolnego postępu w osiąganiu równych szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.