Description

dualgas déach as an teach agus an teaghlach a choinneáil agus obair íoctha a dhéanamh

Additional notes and information

Tá an chothromaíocht idir an obair agus an saol teaghlaigh a bhaint amach lárnach don phrionsabal agus do na cuspóirí a bhaineann le comhdheiseanna a chur chun cinn. Leagann máithreachas agus deighilt an tsaothair ar bhonn inscne an fhreagracht seo go príomha ar mhná. Tá an staid seo ina chinntitheach tábhachtach maidir le neamhionannais inscne idir na gnéasanna agus na neamhionannais i measc na mban. Cuireann coimhlint idir na freagrachtaí teaghlaigh seo agus éilimh na hoibre go suntasach le míbhuntáiste na mban sa mhargadh saothair agus ar an dul chun cinn mall maidir le comhionannas deiseanna agus cóir chomhionann do mhná agus d'fhir i bhfostaíocht a bhaint amach.